บุคลากร


บุคลากร


นายวัชรธน ขอพรกลาง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายจำลอง สิงห์โต                                  นายชัยพร ดอนกลาง                          นายสมบัติ ชิวหา
นายขจรศักดิ์ จันทร์นวล                           นายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ                 นายอัธฌาย์นัน สงวนวงศ์


นายทศพล ชัยตันตระกูล                          นายอุเทน น้อยเอี่ยม                        นายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์                    นางสาวบุญเรือน ช่างย้อม                         ว่าที่ ร.ต.นัฐนนท์ จาดคำ                  ว่าที่ ร.ต.สุชน แก้วบุรี                      นายวรพงษ์ โพธิ์มูล                                    นายสุรศักดิ์ สุขประกอบ                   นายพันธสร รักษาแดน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย fpm. ขับเคลื่อนโดย Blogger.